גידור ואביזרי בטיחות

יצור ,הספקה והתקנת גדרות הפרדה ומעקות בטיחות